Týdenní plán od 14. 1. do 18. 1.

 • 4. A
 • 574× přečteno

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu ženského
 • Pravopis koncovek podstatných jmen
 • Texty zpaměti

Český jazyk – sloh

 • Příprava slohové práce

Anglický jazyk

 • Sound Machine str. 27
 • Fanny animals – čtení
 • Opakování na test

Matematika

 • Sčítání a odčítání – písemně
 • Násobení a dělení – písemně i zpaměti
 • Řešení slovních úloh
 • Osová souměrnost, trojúhelníky

Vlastivěda

 • Města ČR – památky, význam měst
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Ekosystém les

Informatika

 • Metody a nástroje vyhledávání informací
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC

Pracovní činnosti

 • Panáček z vlny

Výtvarná výchova

 • Dekorativní řešení plochy

Hudební výchova

 • Hudební nástroje
 • Zhudebněná pohádka

Tělesná výchova

 • Kurz plavání
 • Přehazovaná – pravidla, spolupráce ve družstvech

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 15. 1. plavání – bazén Krnov. K 23. 1. uzavření klasifikace za 1. pololetí.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

 

Back To Top