Týdenní plán 3. 1. – 4. 1. 2013

 • 4. A
 • 743× přečteno

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rod střední
 • Texty naučné literatury

Český jazyk – sloh

 • Popis podle obrázkové osnovy

Anglický jazyk

 • Opakování

Matematika

 • Sčítání a odčítání velkých čísel
 • Rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník

Vlastivěda

 • Nevyučuje se

Přírodověda

 • Stavba těla živočichů

Pracovní činnosti

 • Dokončení práce na výstavku

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Lavičky – rychlost, obratnost, síla

Doplňující informace pro rodiče

Hezký nový rok!

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top