Týdenní plán od 7. do 11. března

Český jazyk

 • slovesa
 • str. 81 – 83

Čtení

 • plynulé čtení s intonací
 • báseň zpaměti
 • str. 79 – 82

Psaní

 • opis básně
 • str. 12 – 13

Matematika

 • +, – do 100
 • slovní úlohy
 • počítání na fólii
 • násobení 2
 • str. 15

Prvouka

 • suroviny a výrobky

Pracovní vyučování

 • vystřihování a nalepování

Výtvarná výchova

 • výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku

Hudební výchova

 • vokální a instrumentální činnosti

Tělesná výchova

 • skoky snožmo, odraz snožmo
 • cvičení se švihadly

Doplňující informace pro rodiče

Vybíráme 60 Kč na pohádku (divadlo v Opavě), 30 Kč do třídního fondu – do konce března.

Procvičujte +, – do 100, u některých dětí je tempo stále dosti pomalé. Zkontrolujte vybavení pouzder – tužky, pastelky všech barev, guma, nůžky…

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top