Týdenní plán od 28. února do 4. března

Český jazyk

 • věta, souvětí
 • opakování podst. jmen
 • předložky
 • str. 78-80

Čtení

 • četba v Čítance
 • nabídka vlastních knih

Psaní

 • rýmy, báseň
 • str. 11-12

Matematika

 • +, – do 100
 • slovní úlohy
 • příprava na násobení
 • str. 14
 • měření a rýsování úseček

Prvouka

 • práce a volný čas
 • povolání rodičů

Pracovní vyučování

 • porovnávání vlastností různých pracovních materiálů

Výtvarná výchova

 • hry s linií, křížení čar

Hudební výchova

 • taneční hry se zpěvem

Tělesná výchova

 • nácvik tanečku

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 2. března proběhnou informativní třídní schůzky od 15. 30 hod. do 17. 30 hod.

Tento týden si děti mohou přinést svou oblíbenou knihu, kterou představí svým spolužákům.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top