Týdenní plán od 7. 9. do 11. 9. 2015

 

Český jazyk

 • Národní jazyk
 • Umělecký text, báseň

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění

Anglický jazyk

 • Opakování slovní zásoby

Matematika

 • Sčítání, odčítání
 • Násobení, dělení
 • Zaokrouhlování
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • České dějiny

Přírodověda

 • Opakování učiva 4. roč.

Pracovní činnosti

 • Bezpečnost a hygiena při práci

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí

Hudební výchova

 • Hlasový rozsah
 • Píseň – Rodné údolí

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti
 • Hygiena při pohybových aktivitách
 • První pomoc, fair play

Doplňující informace pro rodiče

Veškeré informace sledujte během týdne na El-ce.

Ludmila Grčková, třídní učitelka

 

 

Back To Top