Týdenní plán od 1 .9. do 4. 9. 2015

 

Český jazyk

 • Opakování učiva 4. roč.

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění

Anglický jazyk

 • Opakování učiva 4. roč.

Matematika

 • Opakování učiva 4. roč.

Vlastivěda

 • Seznámení s učivem 5. roč.

Přírodověda

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Tématické kreslení

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zdravím všechny v novém školním roce.
 2. V úterý  – ukončení 8.30 hod.
 3. Ve středu a čtvrtek bude vyučování do 11.25 hod.
 4. V pátek proběhne vyučování podle rozvrhu.
 5. Ve středu musí mít děti všechny sešity, pouzdro, přezůvky.

Ludmila Grčková, třídní učitelka

 

Back To Top