Týdenní plán od 7. 9. do 11. 9. 2015

 

Český jazyk

 • Věta, slovo, slabika
 • Psaní slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Psaní ú/ů

Anglický jazyk

 • Úvodní hodina – seznámení s předmětem

Matematika

 • Opakování učiva 2.roč. – sčítání a odčítání do 100

Prvouka

 • Domov, bydliště a jeho okolí

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Podzimní téma 

Hudební výchova

 • Opakování písní 2. roč., nota, notová osnova

Tělesná výchova

 • Posilování horních a dolních končetin
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Plavecký výcvik 400,- Kč do 15.9. musím odevzdat – 16.9. jedeme na plavání.
 2. Vybíráme 100 Kč na Vv a Pv  do konce října.
 3. 17. 9. bude třídní schůzka
 4. Nutné obalit všechny učebnice a sešity co nejdříve.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

  Procvičování učiva

Matematika Jazyk český
Počítání Doplňování
Back To Top