Týdenní plán od 1. 9. do 4. 9. 2015

Český jazyk

  • Prázdninové zážitky

Anglický jazyk

  • Úvodní hodina

Matematika

  • Zavedení sešitů do hodin Ma

Prvouka

  • Poučení a seznámení žáků se školním řádem

Pracovní činnosti

  • Obalování knih a sešitů

Výtvarná výchova

  • Obrázek podle vlastního prožitku

Hudební výchova

  • Písničky z předešlého ročníku

Tělesná výchova

  • Poučení žáků o dodržování bezpečnosti v tělocvičně nebo na hřišti, cvičební úbor 

Doplňující informace pro rodiče

1. 9. Zahájení – ve třídě 3.A v 1. poschodí staré budovy školy – začátek 7.45 hod. – asi 30 minut

2. 9. a 3. 9. Třídnické práce, rozdávání učebnic

4. 9. Vyučování podle rozvrhu 

Po celý týden budou mít žáci zkrácené vyučování – končit budeme v  11.15 hod.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top