Týdenní plán od 14. 9. do 18. 9. 2015

Český jazyk

 • Psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách
 • Doplňování vět a přepis
 • Sloh – vyprávění podle obrázkové osnovy

Anglický jazyk

 • Slovíčka, abeceda, výslovnost a fonetický zápis

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100
 • Násobení a dělení 2, 3, 4, 5
 • Zápis slovních úloh
 • Geo – přímka a úsečka

Prvouka

 • Budova školy, školní řád
 • Důležitá telefonní čísla
 • Cesta do školy – bezpečnost, chování v doprav. prostředcích

Pracovní činnosti

 • Navlékání přírodnin – jeřabiny ( jehla s větším ouškem)

Výtvarná výchova

 • Drak – tempery

Hudební výchova

 • Notová osnova, houslový klíč, taktová čára, délky not
 • Písnička Beskyde…

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – středa 16.9. odjezd 7.25 hod. od školy 

Doplňující informace pro rodiče

Třídní schůzka ve čtvrtek 17.9. v 16.15 hod. – společně se sejdeme v učebně 3.A.

Plavecký výcvik – samostatnou tašku s plavkami, osuškou nebo větším ručníkem, koupací čepice pro děvčata s dlouhými vlasy.

(Do úterý prosím o doplacení částky 400 Kč na plavání.)

Vybíráme 100 Kč na Vv. Obalujte postupně všechny učebnice a sešity, které děti dostávají v jednotlivých předmětech.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Angličtina Prvouka
Vyzkoušej se Procvičuj Najdi  Doplň si
Opravuj Vyzkoušej Písnička Zkus si
    Test  
    Čísla  
Back To Top