Týdenní plán od 7. 6. do11. 6. 2021

Český jazyk

 • Procvičování pravopisných jevů
 • Větný rozbor

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • My trip diary

Matematika

 • Opakování a procvičování učiva
 • G: obsah a jeho jednotky (čtverec, obdélník)

Vlastivěda

 • Josef II.

Přírodověda

 • Ekosystém řeka a potok

Informatika

 • Psaní ZAV
 • Grafický výstup

Pracovní činnosti

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty

Hudební výchova

 • Referáty

Tělesná výchova

 • Vytrvalostní běh

Doplňující informace pro rodiče

 • 8. 6. – focení tříd.
 • 9. 6.  – školní výlet.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

ČJ a M VL a Př
Skloňování a časování

Vzory podstatných jmen

Slovní druhy

M – procvičování

Obsah obdélníku

Obsah čtverce

Obvod a obsah

 

Osvícenství

Josef II.

Josef II. – video

Opakování

Řeka a potok – živočichové

Řeka a potok – pexeso

Kvíz

 

Back To Top