Týdenní plán od 14. 6. do 18. 6. 2021

Český jazyk

 • Procvičování učiva – podstatná jména, slovesa, slovní druhy
 • Společná četba

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva

Matematika

 • Procvičování učiva
 • 4. čtvrtletní písemná práce
 • G: grafická součet a rozdíl úseček

Vlastivěda

 • Test
 • 1. světová válka

Přírodověda

 • Voda v přírodě
 • Test

Informatika

 • Paní ZAV

Pracovní činnosti

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Motýl

Hudební výchova

 • Operka Budulínek

Tělesná výchova

 • Atletika
 • Skok vysoký

Doplňující informace pro rodiče

 • Budeme vybírat učebnice – vygumujte, polepte.
 • Na pracovní sešity do 5. třídy vybíráme – 500,- Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Back To Top