Týdenní plán od 7. 6. do 11. 6. 2021

Český jazyk

 • Přímá řeč
 • Pravopisná cvičení
 • Opakování – slovní druhy, věta hlavní a vedlejší

Český jazyk – sloh

 • Článek na školní web

Anglický jazyk

 • Dle pokynů učitelky

Matematika

 • Popis činnosti

Vlastivěda

 • Plzeňský kraj
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Člověk a příjem informací
 • Jednoduché stroje

Informatika

 • Článek na školní web

Pracovní činnosti

 • Vliv chemických přípravků na rostliny

Výtvarná výchova

 • Kniha – výtvarná úprava, ilustrátor

Hudební výchova

 • Taneční hudba

Tělesná výchova

 • Atletika
JČ – procvičování MA – procvičování
JČ – procvičování 1 VL – opakování
PŘ – výroba papíru
Back To Top