Týdenní plán od 7. 6. do 11. 6. 2021

Český jazyk

 • Procvičování pravopisných jevů
 • Větný rozbor

Český jazyk – sloh

 • Inzerát
 • LV – zápis čtenářský deník

Anglický jazyk

 • My trip diary

Matematika

 • Opakování a procvičování učiva
 • Řešení slovních úloh
 • G – opakování učiva

Vlastivěda

 • Josef II.

Přírodověda

 • Vlivy člověka na přírodní společenstva

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí

Pracovní činnosti

 • Archeopark – skládání kostí, mletí na žernovu a zrnotěrce, archeologické vykopávky
  v pískovišti

Výtvarná výchova

 • Výstava umění

Hudební výchova

 • Školní výlet

Tělesná výchova

 • Vytrvalostní běh

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 8. 6. proběhne fotografování tříd.

Ve středu 9. 6. jedeme na školní výlet – info na Edupage.

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Vlastivěda Přírodověda
Zaokrouhluj Procvičuj Přiřaď správně Živočichové ano x ne
Římské číslice Stavba slova Šk. reforma Přiřaď správně
Převody jednotek Slovesa Osvícenství Přírodní společenstva
Geometrie – opakuj Shoda Josef II.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top