Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2021

Český jazyk

 • Souvětí
 • Spojovací výrazy
 • Vzorce souvětí
 • str. 129-132

Český jazyk – sloh

 • Slohová pravidla
 • Lv – nabídka vlastní knihy

Anglický jazyk

 • Weather
 • What are they wearing?

Matematika

 • Opakování a procvičování učiva z geometrie
 • str. 52-53
 • Písemné dělení – procvičování

Vlastivěda

 • Marie Terezie
 • Josef II.

Přírodověda

 • Význam přírodních celků pro člověka
 • str. 76

Informatika

 • Složka, ukládání, stahování

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti – krajina

Hudební výchova

 • Poslech ukázek dle výběru

Tělesná výchova

 • Cvičení v přírodě + turistika

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 1. 6. – Den dětí (návštěva muzea Safari Bellama Holčovice) – info na Edupage.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda
Větné vzorce G – graf. rozdíl J. A. Komenský – křížovka Ekosystémy
Souvětí Geometrie – opakuj Marie Terezie – prezentace Rostliny – opakuj
Sl. druhy – kvíz Písemné dělení Marie Terezie Poznej rostliny
Podst. jm. – kvíz Zaokrouhluj Opakuj

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top