Týdenní plán od 7. 6. do 11. 6. 2021

Český jazyk

 • Opakování a prověřování učiva
 • Spojování vět do souvětí
 • Adresa

Čtení

 • Plynulé čtení s výrazem
 • Tiché čtení s pochopením
 • Mimočítanková četba – soutěž
 • Společná četba – Malá čarodějnice

Psaní

 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Násobení a dělení 5
 • Manipulace s kružítkem

Prvouka

 • Léto – opakování a prověřování znalostí

Pracovní vyučování

 • Šablona z papíru na batiku trička

Výtvarná výchova

 • Dokončovací práce na výkresu – Voda

Hudební výchova

 • Opakování známých skladeb na Bobotubes
 • Tanec – otec Abrahám, Banana, country tanec

Tělesná výchova

 • Atletika – hod, skok, rychlý běh (měření)
 • Pohybové hry a průpravná cvičení

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybírám 500,- Kč na školní výlet do Štramberku – 18. 6.
 2. Prosím o kontrolu pomůcek (pouzdra, DÚ, učebnice, sešity, TV – úbory..)
 3. Brzy ukončíme soutěž v mimočítankovém čtení.
 4. Společné focení třídy – 8. 6. (úterý) – vybírám 30,- Kč (20,- nám zbylo z útulku)
 5. Plavecký kurz – 15. 6. a 29. 6.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Opakování 2. ročníku Procvičování násobení a dělení 5 Léto v lese
Opakování tvrdých a měkkých souhlásek Násobení a dělení 5 – bludiště Les – rostliny
Opakování ú,ů,u Násobení a dělení 5 – procvičování Les –  živočichové

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top