Týdenní plán od 14. 6. do 18. 6. 2021

Český jazyk

 • Věta jednoduchá x souvětí
 • Opakování učiva 2. ročníku

Čtení

 • Mimočítankové čtení
 • Ukončení čtenářské soutěže

Psaní

 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Násobení a dělení 5
 • Opakování učiva 2. ročníku

Prvouka

 • Léto – opakování
 • Opakování učiva 2. ročníku

Pracovní vyučování

 • Šablona z papíru na batiku trička

Výtvarná výchova

 • Šablona z papíru na batiku trička

Hudební výchova

 • Hra na bobotubes
 • Opakování tanečních písní
 • Country tanec
 • Hudební hry

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny
 • Plavecký kurz

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 15. 6. jedeme na bazén. Děti se učí první vyučovací hodinu, návrat z bazénu rovnou na oběd. Bližší informace budou včas na Edu.
 • V pátek 18. 6. v 6:30 jedeme najatým autobusem na výlet do Štramberka. Organizace a další info bude opět včas na Edu.
 • Děti si do PV přinesou čistě bavlněné tričko (100% bavlna)  na batiku savem. Může být staré, větší po mamince nebo taťkovi, ale musí být jednobarevné!
 • Doporučuji začít s kontrolou učebnic, jejich polepením, vygumováním, aby děti nemusely hradit jejich poškození.

Odkazy k procvičování učiva

Opakování 2. třídy Opakování 2. třídy Pravidla silničního provozu pro cyklisty
Ulekaná Nána – práce s textem Násobení 5 Pravidla silničního provozu   
Diktát na zkoušku Dělení 5 Pohyb – jeho důležitost

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top