Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2021

Český jazyk

 • Psaní velkých písmen – vlastní jména
 • Adresa

Čtení

 • Plynulé čtení s výrazem
 • Tiché čtení s pochopením
 • Mimočítanková četba dle vlastního výběru – soutěž
 • Malá čarodějnice – společná četba

Psaní

 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Opakování a prověřování probraného učiva
 • Násobilka 5

Prvouka

 • Léto u vody, na louce, v lese, v okolí lidského obydlí

Pracovní vyučování

 • Dokončení práce – les

Výtvarná výchova

 • Voda

Hudební výchova

 • Tanec Otec Abrahám, Banana, country tanec
 • Notový zápis
 • Hra na Bobotubes

Tělesná výchova

 • Rychlý běh
 • Hod míčkem
 • Odraz
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybírám 500,- Kč na školní výlet do Štramberku – 18. 6.
 2. Prosím o kontrolu pomůcek – děti zapomínají i domácí úkoly!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Vlastní jména osob Násobení 5 Léto – sklizeň
Vlastní jména míst Násobky 5 Chaloupka na vršku – pohádka
Opakování Procvičování násobení 5 Country tanec 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top