Týdenní plán od 7. 6. do 11. 6. 2021

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním
 • Čítanka str. 9 až 15
 • Skládání slov, vět

Psaní

 • Písanka str. 4 až 7
 • Trénujeme diktát písmen, slov i vět, opis, přepis

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20
 • Slovní úlohy
 • PS str. 30, 31

Prvouka

 • PS str. 69 až 71

Pracovní vyučování

 • Záložka do knihy

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí

Hudební výchova

 • Hry na tělo

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč

Doplňující informace pro rodiče

 • 8. 6. focení třídy (50 Kč).

Odkazy k procvičování učiva

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Čtení s porozuměním 

Obrázek od maminky

Počítání bez přechodu Pomocníci k práci
Luštěnky Matematické křížovky Luční květiny
Vyber slova, která jsou správně Pyramidy
Učím se číst Opakování
Skládání slov
Back To Top