Týdenní plán od 14. 6. do 18. 6. 2021

Čtení

 • Výrazné čtení s přízvukem, čtení předložek
 • Čítanka str. 20 až 27
 • Dramatizace pohádky O třech malých kůzlátkách

Psaní

 • Písanka str. 9 až 14
 • Nácvik Q, W, X
 • Přepis, opis, diktát

Matematika

 • Sčítání, odčítání, slovní úlohy
 • Krychle, koule, kvádr, válec

Prvouka

 • Léto na zahradě
 • Léto v lese
 • PS str. 75, 76
 • Herbář

Pracovní vyučování

 • Dokončení práce – rybník
 • Třídní herbář

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce – Fronta na zmrzlinu

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel

Tělesná výchova

 • Hod, skok, běh

Doplňující informace pro rodiče

 • Na příští týden chystám : výlet 23. 6. 2021, pasování na čtenáře v knihovně v Krnově 24. 6. a v pátek chystáme pro děti nižšího stupně atletické závody. Děti mohou trénovat běh, hod.

Procvičování učiva

 Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Čtení slov se slabikou ník Geometrické tvary Léto na zahradě
Vyhledej slova k obrázkům Počítání do 20 Luční rostliny
Slova se slabikou vě Počítáme do 20
Vylušti hádanky Matematická křížovka
Back To Top