Týdenní plán od 7. 6. do 11. 6. 2021

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Procvičování určování slovních druhů
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Uč. str. 126-129, 132-133 PS str. 38-40 a  pracovní listy
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 22
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • At the sports centre

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Písemné a písemné násobení
 • Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Uč. 48-50
 • G: Tělesa

Prvouka

 • Zkoumáme přírodu

Pracovní činnosti

 • Školní výlet

Výtvarná výchova

 • Školní výlet

Hudební výchova

 • Školní výlet

Tělesná výchova

 • Skok daleký
 • Běh na 60 m

Doplňující informace pro rodiče

 • 8. 6. – společné focení třídy (50 Kč)
 • 11. 6. – školní výlet, bližší informace na Edupage

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top