Týdenní plán od 14. 6. do 18. 6. 2021

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Procvičování určování slovních druhů
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • Collin in Computerland

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Písemné a písemné násobení
 • Násobení trojciferných čísel jednociferným činitele
 • G: Tělesa, opakování učiva

Prvouka

 • Rozmanitost života v přírodě

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem – kámen

Výtvarná výchova

 • Život v trávě – kresba, koláž

Hudební výchova

 • Hudební nauka
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 15. 6. – plavecký výcvik, odjezd v 07:20 od školy, po návratu výuka podle rozvrhu.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top