Týdenní plán od 7. 6. do 11. 6. 2021

Český jazyk

 • Procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Orientace na webových stránkách

Anglický jazyk

 • Podle zadání učitelky

Matematika

 • Písemné počítání
 • Sítě těles, povrch krychle a kvádru, vzorce pro výpočty

Vlastivěda

 • Plzeňský kraj
 • Slepá mapa – orientace

Přírodověda

 • Výroba plastů, cukru, skla

Informatika

 • Článek o výletě, psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Hudební skladatelé

Tělesná výchova

 • Turistika, lanové centrum

Doplňující informace pro rodiče

7. 6. Odevzdat souhlasy rodičů na výlet

8. 6. Fotografování třídy

9. 6. Školní výlet

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Přírodověda Vlastivěda

 

Back To Top