Týdenní plán od 14. 6. do 18. 6. 2021

Český jazyk

 • Procvičování a opakování učiva, písemná práce

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Podle zadání

Matematika

 • Prověřování učiva, opakování podle minutovek

Vlastivěda

 • Prověřování a opakování učiva, dokončení pracovních listů

Přírodověda

 • Výroba železa

Informatika

 • Psaní Zav, programy k učivu

Pracovní činnosti

 • Kontrola učebnic, gumování a lepení

Výtvarná výchova

 • Podle fantazie – ilustrace knih, filmů

Hudební výchova

 • Poslech skladeb, rytmická cvičení

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny – vhodné cvičební úbory na hřiště

Doplňující informace pro rodiče

Do středy budou prověřovány znalosti učiva v hlavních předmětech. Prosím o kontrolu plateb na Edupage, někteří musí doplatit 50 Kč na fotku.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český
Back To Top