Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2021

Český jazyk

 • Slova neohebná
 • Přímá řeč

Český jazyk – sloh

 • Orientace na www stránkách

Anglický jazyk

 • Podle zadání učitele

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Převody jednotek
 • Opakování geometrie

Vlastivěda

 • Jihočeský a Plzeňský kraj

Přírodověda

 • Jednoduché stroje
 • Výroba papíru a cukru

Informatika

 • Práce s vyhledávání m na internetu, psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Práce s informačními technologiemi

Výtvarná výchova

 • Ilustrátoři knih

Hudební výchova

 • Rytmika, noty, hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny – běh, hod, skok z místa atd.

Doplňující informace pro rodiče

Informace o výletě budou zaslány po žácích během týdne, nezapomeňte doplatit 450 Kč.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Přírodověda Vlastivěda
Procvičování Opakování Výroba papíru Opakování
Back To Top