Týdenní plán od 7. 6. do 11. 6. 2010

Český jazyk

 • Přímá řeč
 • Neohebné slovní druhy
 • Procvičování pravopisných jevů
 • Písemná práce

Český jazyk – sloh

 • Líčení zážitků

Anglický jazyk

 • Revision 3 (opakování)
 • Písemná práce

Matematika

 • Desetinná čísla – souhrné opakování
 • Písemná práce
 • Geom.: krychle, kvádr

Vlastivěda

 • Moravské úvaly

Přírodověda

 • Výroba plastů
 • Elektrická energie a přístroje
 • Písemná práce

Pracovní činnosti

 • Ochrana životního prostředí

Výtvarná výchova

 • Malba na kámen

Hudební výchova

 • Jazzová hudba
 • Poslech: J. Ježek

Tělesná výchova

 • Překážková dráha
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Žáci si měli překontrolovat učebnice vlastivědy a odevzdat je. Neučinili tak ještě všichni.

Někteří žáci nemají zaplacen fond na červen a minitablo.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top