Týdenní plán od 14. 6. do 18. 6. 2010

Český jazyk

 • Přímá řeč
 • Neohebné slovní druhy
 • Procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Líčení zážitů

Anglický jazyk

 • People or machines – přítomný čas průběhový a prostý

Matematika

 • Opakování – desetinná čísla a zlomky
 • Tělesa

Vlastivěda

 • Jižní Morava
 • Písemka

Přírodověda

 • Elektrická energie a přístroje, parní stroj

Pracovní činnosti

 • Ochrana životního prostředí

Výtvarná výchova

 • Osa souměrnosti

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Rytmické cvičení
 • Referáty

Tělesná výchova

 • Míčové a závodivé hry
 • Běh na delší tratě

Doplňující informace pro rodiče

Vygumovat a polepit učebnice.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top