Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2010

Český jazyk

 • Předložky, spojky str. 147, 150-151
 • Procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Báseň

Anglický jazyk

 • Lekce 6.C
 • People of machines

Matematika

 • Závislá a nezávislá proměnná
 • Převody jednotek
 • Geometrie: tělesa, vzájemná poloha 2 kružnic

Vlastivěda

 • Ostravsko
 • Valašsko

Přírodověda

 • Výroba plastů

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Rozkvetlá louka

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • G-dur

Tělesná výchova

 • Běh na 60 metrů
 • Hod kriketovým míčem

Doplňující informace pro rodiče

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top