Týdenní plán od 7. 5. do 11. 5. 2012

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen.
 • Shoda přísudku s podmětem rodu mužského.

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování.

Anglický jazyk

 • Sport a hry.
 • Lekce 24.

Matematika

 • Slovní úlohy.
 • Zlomky.

Vlastivěda

 • Husité.
 • Ladislav Pohrobek.

Přírodověda

 • U lidských obydlí – obojživelníci.

Pracovní činnosti

 • Dárek pro maminku.

Výtvarná výchova

 • Dárek pro maminku.

Hudební výchova

 • Pochod a ukolébavka.

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 7. 5. mají žáci ředitelské volno.
 • V úterý 8. 5. je státní svátek.
 • Ve středu mají žáci M, AJ, Inf, Vl a Hv.
 • 10. května se od 15:30 do 17:30 budou konat konzultační třídní schůzky.
 • V pátek 11. května jdeme na dopolední vycházku (podrobnosti na Moje EL-KA)
 • Jana Vyležíková, třídní učitelka

  Back To Top