Týdenní plán od 30. 4. do 4. 5. 2012

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen.
 • Shoda přísutku s podmětem rodu ženského.

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění.

Anglický jazyk

 • Lekce 24.
 • Časování významných sloves.

Matematika

 • Přímá úměrnost.
 • Zlomky – procvičování.

Vlastivěda

 • Husité.

Přírodověda

 • U lidských obydlí – živočichové.

Pracovní činnosti

 • Množení kytek přesazováním.

Výtvarná výchova

 • Co bych chtěl vidět v muzeu.

Hudební výchova

 • Taneční kroky 2/4, 3/4.
 • Poslech – polka, valčík.

Tělesná výchova

 • Dopravní hřiště.

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí 30. 4. – Slet čarodějnic.
 • Úterý 1. 5. – státní svátek.
 • Čtvrtek 3. 5. – dopravní hřiště Krnov (podrobnosti na Moje EL-KA)
 • Předměty: vlastivěda – středa, přírodověda – pátek.
 • 10. května se od 15:30 do 17:30 budou konat konzultační třídní schůzky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top