Týdenní plán od 14. 5. do 18. 5. 2012

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem rodu mužského.
 • Procvičování shody přísudku s podmětem rodu ženského a středního.
 • Procvičování koncovek podstatných jen.
 • Učebnice str. 123-125.

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování, slohová pravidla.
 • Četba ukázek.

Anglický jazyk

 • In the park.
 • Přítomný čas průběhový.

Matematika

 • Zlomky.
 • Přímá úměrnost.
 • Slovní úlohy.
 • Geometrie:obsah čtverce.
 • Učebnice str. 21, 23-28.

Vlastivěda

 • Zikmund Lucemburský.
 • Ladislav Pohrobek.
 • Jiří z Poděbrad.
 • Učebnice str. 40-42.

Přírodověda

 • U lidských obydlí – ptáci.
 • Učebnice str. 60.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování stability těles různé výšky.

Výtvarná výchova

 • Design a estetika předmětů denní potřeby.

Hudební výchova

 • Stará archa.
 • Poslech ukázek.

Tělesná výchova

 • Skok vysoký.
 • Technika startu, nízký start, sprint.

Doplňující informace pro rodiče

 • Doplnit věci do kufříku.
 • Doplatit fond duben a květen.
 • Zkontrolujte pomůcky do geometrie.
 • Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top