Týdenní plán od 7. 5. do 11. 5. 2012

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Slovní druhy.
 • Učebnice str. 122-152.

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování.

Český jazyk a literatura

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Čítanka str. 118-120.

Informatika

 • Další metody a nástroje vyhledávání informací.

Anglický jazyk

 • Popis dne.
 • Číslovky 0-100.
 • Pracovní sešit str. 48-49.

Matematika

 • Zlomky.
 • Slovní úlohy.
 • GE: obsah obdélníku a čtverce.

Vlastivěda

 • Husitské války.
 • Učebnice str. 36-39.

Přírodověda

 • Ekosystém lidských obydlí.
 • Živočichové.

Pracovní činnosti

 • Dončení práce na výkresu.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, vycházka s připraveným programem.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 7. 5. je ředitelské volno.
 2. V úterý 8. 5. je státní svátek.
 3. Ve čtvrtek 10. 5. se budou konat informační třídní schůzky od 15.30 do 17.30 hodin ve 4. B.
 4. Kdo ještě nemá doplacenou školu v přírodě, uhradí na účet nebo na třídních schůzkách.
 5. V pátek 11. 5. se plánuje vycházka do přírody s připraveným programem pro děti (podrobnosti pošlu EL-KOU).
 6. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Podmět a přísudek Zlomkové pexeso  Věty – doplňování
Shoda přísudku s podmětem  Pověs opici Sloveso have got
Cvičení na shodu  Cirkus – násobilka  Věty -doplňování 
Vyjmenovaná slova  Slovní úlohy  Sloveso have 
Koncovky podst. jmen Zlomky – strom Číslovky
  Letadla Dny a měsíce 
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Můj den 
Ovocné stromy a keře Jan Hus  
Pexeso rostliny  Kvíz z vlastivědy   
  Husité -video  
  Husité proti všem  
  Tajenka – husitství  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top