Týdenní plán od 14. 5. do 18. 5. 2012

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Koncovky podstatných jmen.
 • Učebnice str. 122-125.
 • Malý pracovní sešit str. 24-25.

Český jazyk – sloh

 • Slohová pravidla.

Čtení a literatura

 • Čítanka str. 120-124.

Anglický jazyk

 • Sporty a hry.
 • Přítomný čas prostý.
 • Pracovní sešit str. 50-51.

Matematika

 • Zlomky.
 • Slovní úlohy.
 • Obsah a obvod (čtverec a obdélník).
 • GE: grafický součet úseček.

Vlastivěda

 • Jiří z Poděbrad.
 • Jagellonci na českém trůně.
 • Učebnice str. 41-44.

Přírodověda

 • Dokončení – živočichové lidských obydlí.
 • Učebnice str. 61.

Pracovní činnosti

 • Husitské zbraně.

Výtvarná výchova

 • Dokončování výkresů k soutěži.

Hudební výchova

 • Taneční kroky 2/4, 3/4. 

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte věci do geometrie.
 2. Do pracovní výchovy donést staré krabice, ruličky z alobalu nebo toaletního papíru (na výrobu husitských zbraní).
 3. Kdo ještě najde věci do pohádky, přinese.
 4. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Cvičení na shodu Zlomkové pexeso Sloveso have
Shoda přísudku s podmětem Zlomky – strom Věty s have got 
Koncovky podst. jmen Násobení na čas  Věty s to be 
Vyjmenovaná slova  Dělení na čas  Sloveso to be
Shoda přísudku s podmětem Zlomky s Ratatouille Kvíz
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Sporty 
Lidská obydlí Kvíz z vlastivědy Sporty hra 
Společenstvo vod  Opakování husitství  
  Husitské bitvy  
  Jiří z Poděbrad – video  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top