Týdenní plán od 30. 4. do 4. 5. 2012

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Podmět rodu středního a ženského.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 120-121.

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování, slohová pravidla.

Český jazyk a literatura

 • Hlasité a tiché čtení.
 • Čítanka str. 114-115.

Informatika

 • Psaní ZAV.

Anglický jazyk

 • Můj den.
 • Přítomný prostý čas.
 • Předložky.
 • Pracovní sešit str. 48-49.

Matematika

 • Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem.
 • Slovní úlohy.
 • Ge: obsah obdélníku.

Vlastivěda

 • Husitské války.
 • Učebnice str. 34-39.

Přírodověda

 • Ekosystém lidských obydlí.
 • Učebnice str. 60-61.

Pracovní činnosti

 • Výroba husitských zbraní.

Výtvarná výchova

 • Čarodějnice.

Hudební výchova

 • Opakování písní.

Tělesná výchova

 • Soutěže, pohybové hry – čarodějnice v parku.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 30. 4. čarodějnice, neučíme se. S sebou kostým, svačinu a pití. Průvod městem, v parku soutěže.
 2. V úterý 1. 5. je státní svátek.
 3. Kdo ještě nemá doplacenou školu v přírodě, pošle po dětech nebo uhradí na účet.
 4. Ve čtvrtek 10. 5. se budou konat informační třídní schůzky od 15.30 do 17.30 hodin ve 4. B.
 5. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA

Regína Hajná, třídní učitelka

UČIVO PRO ČARODĚJKY A ČARODĚJE!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Větné vzorce Pověs opici Sloveso have got
Koncovky podst. jmen Znázornění zlomků Věty s to be
Podmět a přísudek  Porovnávání zlomků  Věty – doplňování 
Vyjmenovaná slova mix  Obvod a obsah  Přítomný čas
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Pizza 
Lidská obydlí Karel IV. Oběšenec ovoce 
Ovocné stromy a keře  Lucemburkové -test  Dny v týdnu
  Jan Hus  Slovíčkový kvíz 
     

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top