Týdenní plán od 7. 3. do 9. 3. 2010

Český jazyk

 • Skupiny bě, pě, vě, mě.
 • Učebnice str. 89, 90.

Čtení

 • Čítanka 2. díl.
 • Medvídkovo putování.

Psaní

 • Písanka str. 26 – jména a příjmení.

Matematika

 • Příprava na dělení.
 • Dělení 2.
 • PS str. 18.

Prvouka

 • Ptáci domácí.
 • PS str. 37.

Pracovní vyučování

 • Výrobky z odpadového materiálu.

Výtvarná výchova

 • Velikonoční prázdniny.

Hudební výchova

 • Filmové představení v Krnově.

Tělesná výchova

 • Přetlaky ve dvojicích.

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, zkontrolujte dětem školní potřeby: pouzdra, pravítka. nůžky, lepidla. Nezapomeňte dětem obalit novou čítanku ( papírový obal + igelitový obal).

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top