Týdenní plán od 29. 3. do 31. 3. 2010

Český jazyk

 • Opakujeme slabiky dě, tě, ně.
 • Pravopisná cvičení.
 • Slovní druhy – vyhledávání v textu.
 • Učebnice str. 87, 88.

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací.
 • Čítanka str. 124 až 129.

Psaní

 • Opis malých a velkých písmen abecedy.
 • Písanka str. 23, 24.

Matematika

 • Procvičujeme sčítání a odčítání do 100, příklady typu 22+34, 89 – 62.
 • Násobení 2.
 • PS str. 16, 17.

Prvouka

 • Ptáci tažní, ptáci stálí, domácí ptáci.
 • Opakujeme jarní květiny.
 • Velikonoce.
 • Učebnice str. 46, 47. PS str. 37.

Pracovní vyučování

 • Velikonoční prázdniny.

Výtvarná výchova

 • Velikonoční prázdniny.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu.

Tělesná výchova

 • Cvičení s lanem – přetahování.

Doplňující informace pro rodiče

Děkuji rodičům a dětem za účast a ochotu během sobotního vystoupení.

Připomínám, že ve  čtvrtek a pátek jsou velikonoční prázdniny, v pondělí je svátek a v úterý je ředitelské volno( prosím, podepište v ŽK).

Ve středu pojedeme do Krnova do kina na pohádku Dešťová víla. Budu vybírat 50 Kč.

Závodná Zdenka, tř. učitelka

 

 

Back To Top