Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2022

Český jazyk

 • Opakování vzorů rodu středního a ženského
 • Vzory rodu mužského
 • Ilustrace

Český jazyk – sloh

 • Oznámení

Anglický jazyk

 • Dle zadání vyučujícího

Matematika

 • Rovnice, přímá úměrnost
 • Jednotky délky a hmotnosti
 • obvod trojúhelníku

Vlastivěda

 • Velká Morava
 • Sámova říše

Přírodověda

 • Opakování – Ekosystém pole
 • Ekosystém louka

Informatika

 • Dle zadání vyučujícího

Pracovní činnosti

 • Papírořez

Výtvarná výchova

 • Členění přírodních objektů

Hudební výchova

 • Nácvik tanečku na vystoupení

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Pohyb s míčem – přihrávky, střelba na branku
český jazyk matematika
přiřaď ke vzoru jednotky délky jednotky hmotnosti 2
pán , hrad jednotky délky 2 převáděj
procvičuj jednotky hmotnosti

 

Back To Top