Týdenní plán od 28. 2. do 4. 3. 2023

Český jazyk

 • Vzory rodu ženského – kost
 • Opakování vzorů rodu středního
 • Vzory rodu mužského

Český jazyk – sloh

 • Zpráva

Anglický jazyk

 • Dle zadání učitele

Matematika

 • Násobení dvojciferným činitelem
 • Slovní úlohy
 • Rovnice
 • Osa úsečky, obvod trojúhelníku

Vlastivěda

 • Sámova říše
 • Velká Morava

Přírodověda

 • Ekosystém pole – rostliny
 • Živočichové

Informatika

 • Dle zadání učitele

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Členení přírodních objektů s pohledem do nitra

Hudební výchova

 • Malá a velká písňová forma, poslech

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Míčové hry
český jazyk matematika přírodověda vlastivěda
procvičuj pravoúhlý trojúhelník Ekosystém pole příchod Slovanů
urči u podstatných jmen rovnice rostliny polí přiřaď
opakuj rod střední rostliny  – test Sámova říše
pán, hrad Sámův kmenový svaz
Back To Top