Týdenní plán od 7. 3 . do 11. 3. 2022

Český jazyk

 • Psaní tvrdých a měkkých slabik.
 • Párové souhlásky na konci a uvnitř slova: V/F, Z/S.

Čtení

 • Čtení básniček s výrazem, přepis básničky.

Psaní

 • Opisy a přepisy.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Slovní úlohy.
 • Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.

Prvouka

 • Opakování učiva.
 • Jarní rostliny.

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíku.

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí u ptáků a zvířat ( kresba, malba).

Hudební výchova

 • Taneční hry se zpěvem,.
 • Noty, délka not, poloha not, takt, houslový klíč.

Tělesná výchova

 • Míčové hry – pravidla, závody s míčem.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu pouzder (fixy, mazátka, ostrouhané tužky a pastelky).
 2.  V pondělí 7. 3.  jedeme opět bruslit – 3. lekce. Odjezd od školy ve 13 hodin, návrat v 16 hodin na autobusové nádraží.
 3.  Na středu si děti přinesou 2 knoflíky, budeme se učit je přišívat (jehly máme ve škole).
PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Diktáty Sčítání přes desítku Hodiny
Trenažér měkké a tvrdé Dopočítávání Měsíce
Párové souhlásky b-p Hradní věže Dny v týdnu
Párové souhlásky d-t Puzzle Jaro
Párové souhlásky ď- ť Sčítání přes 10 Jarní rostliny
Párové souhlásky v – f Odčítání přes 10 Jarní rostliny
Pravopisný trenažér Slovní úlohy
Pravopisný trenažér Příklady se závorkou
Pravopisný trenažér
Tvrdé a měkké
Back To Top