Týdenní plán od 28. 2. do 4. 3. 2022

Český jazyk

 • Fixace tvrdé a měkké souhlásky.
 • Spodoba b-p, d-t,  ď-ť.

Čtení

 • Báseň, verš, rým.

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov a krátkých vět.

Matematika

 • Příklady se závorkou.
 • Sčítání do 100 s přechodem.
 • Slovní úlohy.

Prvouka

 • Minulost, přítomnost, budoucnost.

Pracovní vyučování

 • Práce s technickým materiálem.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření vlastního prožitku.

Hudební výchova

 • Noty, délka not, takt, houslový klíč.

Tělesná výchova

 • Sportovní hry, přihrávky.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 28. 2 . jedeme odpoledne bruslit do Krnova – info zašlu přes Edu.
 2. Prosím, dokupte dětem věci na geometrii (tužky č. 3, dlouhé pravítko, strouhátko).

 

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Měkké a tvrdé Pětiminutovka Části dne
Diktáty Dvojciferná čísla + a – Poznáváme hodiny
Trenažér měkké a tvrdé Slovní úlohy Celé hodiny
Párové souhlásky b-p Sčítání do 100 Dny v týdnu
Párové souhlásky d-t Odčítání do 100 Měsíce
Párové souhlásky ď- ť Přechod
Pravopisný trenažér Dopočítávání desítky
Pravopisný trenažér Pohádková zima
Back To Top