Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno Č, Ž.
 • Čtení s porozuměním.
 • Doplňkové texty.
 • Slabikář str. 16-21.

Psaní

 • Slabiky a slova s k.
 • Písmeno š, slabiky a slova s š.
 • Písanka 2. díl str. 11-15.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10.
 • Početní řetězce.
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 49-53.

Prvouka

 • Jarní práce na zahradě.
 • Jarní rostliny.
 • PS str. 47 a 48.

Pracovní vyučování

 • Práce s různými druhy materiálů – sněženka.

Výtvarná výchova

 • Housenka – otisk balónku

Hudební výchova

 • Nácvik písní Šel zahradník do zahrady, Kominíček.
 • Doprovod na rytmické nástroje.

Tělesná výchova

 • Základní pravidla osvojovaných her.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky, lepidlo!
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Učíme se Č + do 10 Jarní květiny
Slova s Č Slovní úlohy A bylo jaro – Broučci
Rébusy Pexeso + do 10 Jarní práce na zahrádce
Čtecí karty – do 10 Jarní rostliny
Hledej slovo + a – do 10
Slož slovo Řetězce
Slova s š Bobři
Dvojice na š Pyramidy
Back To Top