Týdenní plán od 28. 2. do 4. 3. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Procvičování čtení malých psacích písmen.
 • Hláska a písmeno B, Č.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slabikář str. 12-16.

Psaní

 • Slabiky a slova s d.
 • Písmeno k, slabiky s k.
 • Písanka 2. díl str. 7-11.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Číslo 10.
 • Číselná řada, porovnávání čísel.
 • Sčítání do 10.
 • PS str. 45-49.

Prvouka

 • Roční období jaro.
 • PS str. 45 a 46.

Pracovní vyučování

 • Základy pěstování – setí semen.

Výtvarná výchova

 • Druhy umění.

Hudební výchova

 • Rytmizace, hra na rytmické nástroje.

Tělesná výchova

 • Hry s míčem, dodržování pravidel, sportovní chování.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky, lepidlo!
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Najdi B Číslo 10 Jaro
Slova s B Početní řetězce Roční období
Čtení podle obrázků + do 10 Jarní klíčení
ANO-NE Slovní úlohy UčíTelka-roční období
Poskládej slovo Pexeso + do 10
Doplň větu Práskni krtka
Ztracené písmenko Slovní úlohy 2
Hrej karty Hrací kostky
Zatoč kolem
Back To Top