Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno Ž, Ř.
 • Čtení s porozuměním.
 • Doplňkové texty.
 • Slabikář str. 22-27.

Psaní

 • Písmeno r, slabiky a slova s r.
 • Dvojhlásky ou, au.
 • Písanka 2. díl str. 16-21.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 10.
 • Nakupování, slovní úlohy.
 • Porovnávání čísel, orientace na číselné ose.
 • PS str. 54-56.

Prvouka

 • Jarní rostliny – procvičování.
 • Zvířata a jejich mláďata.
 • PS str. 49.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – zvířata.

Výtvarná výchova

 • Zvířata a jejich mláďata.

Hudební výchova

 • Nácvik písně Mláďata.

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky v rámci pohybových her.

Doplňující informace pro rodiče

 • Od 14. 3. nemusí děti nosit roušky.
 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky, lepidlo!
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Procvičujeme Ž + a – do 10 Jarní květiny
Čteme a přemýšlíme Slovní úlohy A bylo jaro – Broučci
Najdi slovo Počítáme do 10 Jarní práce na zahrádce
Anagram Ř Počítej rychle! Jarní rostliny
Zařaď slova Vypočítej Části rostlin
Slovní fotbal Odčítání Procvičuj části rostlin
Čteme s porozuměním Práskni krtka Pexeso – jarní květiny
Seřaď slova Doplň číslo Hospodářská zvířata
Co do řady nepatří Co doplníš? Zvířata a jejich mláďata
Doplňovačka Doplň správně
Přirovnání
Back To Top