Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2016

Český jazyk

 • Slabiky dě, tě, ně
 • Věta, souvětí
 • Slovní druhy – slovesa

Čtení

 • Plynulé čtení s přednesem
 • Prezentace svých knih
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Opis úryvků
 • Opis, přepis z písanky
 • Diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem 10 
 • Písemné i pamětní počítání
 • Slovní úlohy
 • Řetězové příklady 

Prvouka

 • Ekosystém zahrada
 • Včela medonosná

Pracovní vyučování

 • Velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Výtvarné dotváření přírodnin

Hudební výchova

 • Hudební teorie
 • Hudební hry
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Posilovací hry, dynamika
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte psací, rýsovací a kreslící potřeby.
 2. Využívejte odkazy na plánu k procvičování učiva.
 3. Sledujte zprávy na Elce.
 4. Nepřítomnost dítěte ve výuce neprodleně omlouvejte prostřednictvím Elky.
 5. Chystejte masku na 1. týden v dubnu – proběhne zábavné odpoledne v tělocvičně.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Různé

Dě, tě, ně

 Sčítej  Hodiny Hádanky
Oprav chyby  Odčítej  Jarní rostliny Diktáty
Hledej  Pětiminutovky  Ptáci Rébusy
Velké, malé?  Souboj preclíků  Poznáš?  
Předložky  Motýlci  Včela – video  
Slovní druhy  Násobení 2    
Back To Top