Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2016

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Slabiky dě, tě, ně
 • Věta, souvětí
 • Popis obrázku

Čtení

 • Plynulé, výrazné čtení
 • Dramatizace
 • Prezentace svých knih
 • Společná četba

Psaní

 • Opis, přepis v písance
 • Přepis krátkých textů
 • Diktát vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100
 • Řetězové příklady
 • Slovní úlohy
 • Násobení
 • G – rýsování  a přesné měření úseček

Prvouka

 • Ekosystém zahrada
 • Včela medonosná
 • Vycházka do okolí – pozorování jarní přírody

Pracovní vyučování

 • Velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Hra s linií – křížení čar

Hudební výchova

 • Taneční hry se zpěvem
 • Rytmizace písní

Tělesná výchova

 • Posilování s plnými míči
 • Výskok na švédskou bednu
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte psací, rýsovací a kreslící pomůcky.
 2. Připravujte masku na duben.
 3. Sledujte zprávy na elce, využívejte k procvičování učiva odkazy na plánech.
 4. Pravidelně dětem prohlížejte vlasy.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Oprav chyby Násobky 2 Jarní rostliny Miminka
Slovní druhy Seřaď Hospodářská zvířata Najdi slovesa
Vlastní jména Procvičuj si Hlasy zvířat Jarní písnička
Druhy vět Vyřeš příklady Video – včela  
Správná věta Pětiminutovky Video – jarní zahrada  
Procvičuj i, y Násobení    
Back To Top