Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2016

 

Český jazyk

 • Koncovky přídavných a podstatných jmen.

Český jazyk – sloh

 • Čtení vyhledávací.

Anglický jazyk

 • Present simple – guestions.

Matematika

 • Desetinná čísla – procvičování, sl. úlohy.
 • Úhly.

Vlastivěda

 • Evropská unie.
 • Shrnutí učiva Evropa.

Přírodověda

 • Obratlovci – ptáci.

Pracovní činnosti

 • Vyšívání – křížkový steh.

Výtvarná výchova

 • Dekorativní tvorba v bytovém prostředí.

Hudební výchova

 • Kocábka.
 • Pohybová improvizace.

Tělesná výchova

 • Gymnastika.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Do Pv si žáci donesou kanavu, jehlu, nůžky a bavlnku na vyšívání.
 • Proveďte kontrolu pouzder a dokupte potřebné pomůcky – tužky, gumy, ořezávátka, malé pravítko, pera nebo propiska. Většina žáků potřebuje koupit i cvičný sešit.
Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Vzrory pč. j. Zaokrouhlování DČ Ptáci Státy – Evropa
Koncovky př. j.   Křížovka

 

Back To Top