Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2016

Český jazyk

 • Koncovky podstatných a přídavných jmen.
 • Druhy zájmen a skloňování zájmen osobních.

Český jazyk – sloh

 • Reklamní kampaň a manipulace s lidmi.

Anglický jazyk

 • Present simple – questions.

Matematika

 • Zlomky, desetinná čísla – procvičování.
 • G: úhly – porovnávání, osa.

Vlastivěda

 • Česká republika.

Přírodověda

 • Obratlovci – savci.

Pracovní činnosti

 • Křížkový steh.

Výtvarná výchova

 • Dekorativní tvorba v bytovém prostředí.

Hudební výchova

 • Pantomima a pohybová improvizace.

Tělesná výchova

 • Gymnastika.
 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Zkontrolujte učebnice vlastivědy – Evropa. Budeme odevzdávat.
 • Obalte nové učebnice Vl – ČR.
 • Velikonoční prázdniny 24. – 25. 3. 2016.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Přírodověda

Vlastivěda

Sčítání Př. jména přivlastňovací Tajenka Povrch ČR
Odčítání Stupňování př. j. Savci Vodstvo ČR
Back To Top