Týdenní plán od 29. 2. do 4. 3. 2016

 

Český jazyk

 • Přídavná jména přivlastňovací.

Český jazyk – sloh

 • Výpisek, výklad.

Anglický jazyk

 • Revision – present simple questions.

Matematika

 • Desetinná čísla procvičování, slovní úlohy.
 • Kvádr.

Vlastivěda

 • Evropa – sousední státy.

Přírodověda

 • Živočichové – plazy, ptáci.

Pracovní činnosti

 • Linoryt.

Výtvarná výchova

 • Písmo.

Hudební výchova

 • G dur.
 • Pantomima a pohybová improvizace.

Tělesná výchova

 • Gymnastika.

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Ve čtvrtek 3. 3. 2016 se konají od 15:30 do 17:30 hod. konzultační třídní schůzky.
                                                                                                                             Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Jazyk český

Vlastivěda

Přírodověda

Desetinná

čísla

Přídavná jména

Slovensko

Křížovka

Geometrie

Slovesa

EU

Plazi

 

Back To Top