Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2016

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou intonací vět
 • Písmeno a hláska  b,B
 • Slabikář str. 62,77-82

Psaní

 • Nácvik S
 • Přepis písmen, slov, vět
 • Písanka č. 3 str. 30-32 a písanka č. 4 str.1-2

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0-10
 • Procvičování + a – do 9
 • Slovní úlohy
 • PS str. 26-27

Prvouka

 • Části  lidského těla – opakování

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – ptáček

Výtvarná výchova

 • Bruslaři

Hudební výchova

 • Nácvik písně Malé kotě

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem
 • Hry s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 • 11. 3. – do Pv si děti přinesou roličku z toaletního papíru.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka Hv
Procvičování čtení Počítání na čas Křížovka Malé kotě
Diktáty + a – do 9 Potravinová pyramida Beruško
Hláska a písmeno B Slovní úlohy    
B-D-P

Řetězce

   
  Sestav příklad    
Pyramidy    
     

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top