Týdenní plán od 29. 2. do 4. 3. 2016

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou intonací vět
 • Poslech pohádky
 • Písmeno a hláska Č
 • Slabikář str. 61,73-76

Psaní

 • Nácvik písmen h, H, au, ou
 • Opis, přepis, diktát slov
 • Písanka str. 25-28

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel 0-9 (bez prstů)
 • Číslo a číslice 10
 • Sčítání v oboru 0-10
 • Početní diktát
 • PS str. 22-26

Prvouka

 • Člověk a jeho zdraví – opakování

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Naše bruslení

Hudební výchova

 • Nácvik písně Vodník – 2. část

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • 3. 3. – třídní schůzka, bližší informace na El- ce.
 • 4. 3. – bruslení, poslední lekce.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Procvičování čtení Počítání na čas Jsem nemocný
Čtení s porozuměním + a – do 9 Úraz a nemoc
Hláska a písmeno Č Slovní úlohy  
Diktáty Číslo 10  
     
     
   

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top