Týdenní plán od 14. do 18. 3. 2016

Čtení

 

 • Plynulé čtení se správnou intonací
 • Písmeno a hláska Ž, ž
 • Slabikář str. 82-85

 

Psaní

 

 • Nácvik písmen š, Š, L, c
 • Přepis a opis vět, diktát
 • Písanka str. 3-7

 

Matematika

 

 • Procvičování sčítání a odčítání do 10
 • Slovní úlohy
 • Početní řetězce
 • PS str. 30-32

 

Prvouka

 

 • Jarní měsíce
 • Příroda na jaře

 

Pracovní vyučování

 

 • Zápich do květináče – beránek a ovečka

 

Výtvarná výchova

 

 • Kraslice – malba, tuš

 

Hudební výchova

 

 • Nácvik písně Mláďata

 

Tělesná výchova

 

 • Pohybové hry
 • Přetlaky

 

Doplňující informace pro rodiče

 

 • 18. 3. – do Pv si děti přinesou zbytky bílé a šedé vlny (pokud máte).
 • Prosím o kontrolu složek s písmeny.
PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk český Matematika Prvouka
Hláska a písmeno Ž Slovní úlohy Jaro
Čtení podle obrázků Řetězce Jaro
Čtení s porozuměním – Ž   Jaro
Písmeno Ž    
Je to tak?    
     
     

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top